برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

hacienda

/ˌhæsiˈendə/ /ˌhæsɪˈendə/

معنی: ملک
معانی دیگر: (اسپانیایی)، مزرعه، کشتگاه، دشت کشاورزی، بنگاه کشاورزی یا معدن ومانند ان

بررسی کلمه hacienda

اسم ( noun )
• : تعریف: in Spanish-speaking countries, a large estate used as a farm or ranch, or the estate owner's house.

واژه hacienda در جمله های نمونه

1. The hacienda came as a total surprise.
[ترجمه ترگمان] خونه مثل یه سورپرایز کامل پیش اومد
[ترجمه گوگل]هیکینگ به عنوان یک تعجب کامل به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The second hacienda, Chacon, combines agriculture with cattle-raising.
[ترجمه ترگمان]دومین hacienda، Chacon، کشاورزی را با پرورش گاو ترکیب می‌کند
[ترجمه گوگل]دومین هچنین، چاکون، کشاورزی را با گاوداری ترکیب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I was DJing at the Hacienda last Wednesday and it closed at 2am: that was very weird.
[ترجمه ترگمان]چهارشنبه گذشته در the DJing بودم و ساعت ۲ صبح بسته شد: خیلی عجیب بود
[ترجمه گوگل]در روز چهارشنبه گذشته، من در روز هشتم DJing بودم و در ساعت 2 صبح بسته شد: این خیلی عجیب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It happened in a hacienda in the hills just north of the town.
[ترجمه ترگمان]این حادثه در یک ملک در تپه‌های اطراف شهر اتفاق افتاد
[ترجمه گوگل]این در یک تپه در تپه ها در شمال شهر رخ داده است
[ ...

مترادف hacienda

ملک (اسم)
dominion , domain , estate , territory , hacienda , realty , fief

معنی کلمه hacienda به انگلیسی

hacienda
• farm, ranch, homestead, large estate (in latin america)

hacienda را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد شفیعی
Field or farm

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hacienda

کلمه : hacienda
املای فارسی : هکیندا
اشتباه تایپی : اشزهثدیش
عکس hacienda : در گوگل

آیا معنی hacienda مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )