برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1559 100 1
شبکه مترجمین ایران

habitual criminal

واژه habitual criminal در جمله های نمونه

1. The new law will ensure that habitual criminals receive tougher punishments than first-time offenders.
[ترجمه ترگمان]قانون جدید تضمین خواهد کرد که مجرمان عادی مجازات‌های شدیدتری را نسبت به متخلفان بار اول دریافت خواهند کرد
[ترجمه گوگل]قانون جدید اطمینان حاصل خواهد کرد که مجرمان عادی مجازات های سخت تر از مجرمین اول را دریافت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That habitual criminal has been locked away.
[ترجمه ترگمان] اون مجرم عادی زندانی بوده
[ترجمه گوگل]این جنایتکار معمولی قفل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is a habitual criminal.
[ترجمه ترگمان]او یک جنایتکار معمولی است
[ترجمه گوگل]او یک جنایتکار معمول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The DA decides to charge him as a habitual criminal.
[ترجمه ترگمان]دادستان تصمیم میگیره به عنوان یه مجرم عادی بهش حمله کنه
[ترجمه گوگل]DA تصمیم می گیرد که او را به عنوان یک جنایتکار معمولی محکوم کند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه habitual criminal به انگلیسی

habitual criminal
• repeat offender, lawbreaker who continually reverts to criminal activity

habitual criminal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی habitual criminal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )