برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

habitation

/ˌhæbəˈteɪʃn̩/ /ˌhæbɪˈteɪʃn̩/

معنی: منزل، مسکن، سکنی، مستعمره، سکونت، مکان، اسکان
معانی دیگر: زیستگاه، سکونتگاه، خانه، کاشانه، لانه، بودباش، مانستی، درزیستی، باشایی

بررسی کلمه habitation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of inhabiting.
مترادف: location, residence, settlement
مشابه: occupancy, situation, tenancy

(2) تعریف: a dwelling place; residence; abode.
مترادف: abode, domicile, dwelling, home, housing, place, residence
مشابه: accommodations, apartment, house, lodging, quarters

واژه habitation در جمله های نمونه

1. this house is not fit for habitation
این خانه قابل سکونت (زیست پذیر) نیست.

2. The building was declared unfit for human habitation.
[ترجمه پوریا] آن ساختمان برای سکونت انسان نامناسب اعلام شد
|
[ترجمه ترگمان]اعلام شد که این ساختمان برای سکونت انسان نامناسب اعلام شده‌است
[ترجمه گوگل]این ساختمان برای انسداد انسانی نامناسب اعلام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They looked around for any signs of habitation.
[ترجمه ترگمان]به اطراف نگاه کردند تا نشانه‌ای از سکنه پیدا کنند
[ترجمه گوگل]آنها برای هر نشانه ای از مسکن اطراف نگاه می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The house was declared quite unfit for human habitation.
[ترجمه ترگمان]خانه کاملا مناسب محل سکونت آدمیزاد بود
[ترجمه گوگل]این خانه برای انسانی کاملا نامناسب اعلام شد
[ترجمه شما] ترجمه ص ...

مترادف habitation

منزل (اسم)
house , abode , accommodation , apartment , hearth , dwelling , habitation , lodging , lodge , destination , hospice , inn , caravan-serai , halting place
مسکن (اسم)
house , abode , dwelling , housing , habitation , lodging , domicile , stead , roof , settlement , wigwam , long house
سکنی (اسم)
abode , dwelling , habitation , residence , inhabitancy , habitancy
مستعمره (اسم)
habitation , colony
سکونت (اسم)
dwelling , habitation , residence , habitancy
مکان (اسم)
dwelling , habitation , site , stead , place , spot , position , location , locality , locus
اسکان (اسم)
habitation

معنی کلمه habitation به انگلیسی

habitation
• act of occupying a place of residence; residence, place where one lives
• habitation is the activity of living somewhere; a formal word.
• a habitation is a place where people live; a formal word.
absence of human habitation
• lack of human habitation
fit for habitation
• suitable or appropriate for habitation

habitation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی habitation

کلمه : habitation
املای فارسی : هبیتتین
اشتباه تایپی : اشذهفشفهخد
عکس habitation : در گوگل

آیا معنی habitation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )