برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

habitant

/ˈhæbɪtnt/ /ˈhæbɪtənt/

معنی: ساکن، مقیم
معانی دیگر: رجوع شود به: inhabitant

بررسی کلمه habitant

اسم ( noun )
• : تعریف: inhabitant; resident.
اسم ( noun )
• : تعریف: a farmer of French descent living in Canada or Louisiana.

واژه habitant در جمله های نمونه

1. The habitants tried to fight against being moved to another city, but it was no use.
[ترجمه ترگمان]habitants سعی می‌کردند در مقابل این که به شهر دیگری نقل‌مکان کنند، بجنگند، اما بی‌فایده بود
[ترجمه گوگل]ساکنان سعی داشتند علیه انتقال به یک شهر دیگر مبارزه کنند، اما این امر بدون استفاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Question1: With the gradual improvement of construction in habitant community, security guard has become more and more professional occupation.
[ترجمه ترگمان]Question۱: با پیشرفت تدریجی ساخت‌وساز در جامعه habitant، حفاظت امنیتی بیشتر و بیشتر حرفه‌ای شده‌است
[ترجمه گوگل]سؤال 1: با بهبود تدریجی ساخت و ساز در جوامع محلی، محافظ امنیتی بیشتر و بیشتر حرفه ای شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Question1: With the gradual improvement of construction in habitant community, security guard has become more and more professional occupation. Do you agree on it?
[ترجمه ترگمان]Question۱: با پیشرفت تدریجی ساخت‌وساز در جامعه habitant، حفاظت امنیتی بیشتر و بیشتر حرفه‌ای شده‌است قبول داری؟
[ترجمه گوگل]سؤال 1: با بهبود تدریجی ساخت و ساز در جوامع محلی، محافظ امنیتی بیشتر و بیشتر حرفه ای شده است آیا شما در مورد آن موافق هستید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

مترادف habitant

ساکن (اسم)
resident , denizen , inhabitant , occupant , lodger , habitant , occupier , inmate
مقیم (صفت)
dwelling , biding , resident , residing , domiciled , indwelling , inhabiting , habitant

معنی کلمه habitant به انگلیسی

habitant
• one who inhabits, one who lives in a certain place

habitant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
بومی ، پاگیر(جایی) ، اهل(جایی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی habitant

کلمه : habitant
املای فارسی : هبیتنت
اشتباه تایپی : اشذهفشدف
عکس habitant : در گوگل

آیا معنی habitant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )