برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

habile

/ˈhæbɪl/ /ˈhæbɪl/

معنی: زبر دست، زرنگ
معانی دیگر: (نادر) ماهر، مناسب

مترادف habile

زبر دست (صفت)
industrious , adept , proficient , dexterous , adroit , deft , dextrous , habile
زرنگ (صفت)
bright , apt , clever , smart , shrewd , nimble , dexterous , adroit , deft , habile , agile , brisk , spry , vivacious , shifty , pawky , jaunty , dapper , supersubtle

معنی کلمه habile به انگلیسی

habile
• adroit, adept; dexterous; qualified; fit

habile را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی habile

کلمه : habile
املای فارسی : هبیل
اشتباه تایپی : اشذهمث
عکس habile : در گوگل

آیا معنی habile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )