برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

habilatory


پوشاکی

معنی habilatory در دیکشنری تخصصی

Habilatory
[نساجی] پوشاکی

habilatory را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی habilatory

کلمه : Habilatory
املای فارسی : هبیلتری
اشتباه تایپی : اشذهمشفخقغ
عکس Habilatory : در گوگل

آیا معنی habilatory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )