برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
ha - was - to - me
شبکه مترجمین ایران

ha was a f to me


برای من چون پدربود

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ha was a f to me

کلمه : ha was a f to me
املای فارسی : ها واز ا ف‌‌ تو می‌
اشتباه تایپی : اش صشس ش ب فخ ئث
عکس ha was a f to me : در گوگل

آیا معنی ha was a f to me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )