برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

h2o stands for water


o2hنماینده اب است

h2o stands for water را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی h2o stands for water

کلمه : h2o stands for water
املای فارسی : ه2و ستندس فور واتر
اشتباه تایپی : ا2خ سفشدیس بخق صشفثق
عکس h2o stands for water : در گوگل

آیا معنی h2o stands for water مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )