برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

How

/ˈhaʊ/ /haʊ/

معنی: راه، چگونگی، روش، طرز، متد، سان، کیفیت، چگونه، چطور، از چه طریق، به چه سبب، چگونگی، چه، چنانکه
معانی دیگر: در چه حال، به چه دلیل، چرا، به چه نامی، تحت چه عنوانی، به چه معنی، به چه چم، با چه تاثیر، چقدر، به چه میزان، تا چه اندازه، چه مقدار، چند، به چه قیمت، به چه بها، (عامیانه - برای تاکید یا پرسش) چی، طرز عمل، اسلوب عملکرد، (به تقلید از سرخپوستان - شوخی آمیز) سلام

بررسی کلمه How

قید ( adverb )
عبارات: how about, how come
(1) تعریف: by what manner or means.

- How is it made?
[ترجمه Mm67] چطوری ساخته شده است؟
|
[ترجمه ترگمان] چطور ساخته‌شده؟
[ترجمه گوگل] چگونه ساخته شده است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in what way, state, or condition.

- How are you feeling?
[ترجمه صدرا] چه حسی دارین؟
|
[ترجمه ترگمان] حالت چطوره؟
[ترجمه گوگل] چگونه احساس می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to what degree ...

واژه How در جمله های نمونه

1. how about a cup of tea?
یک فنجان چای چطور است‌؟

2. how about some tea?
با یک فنجان چای چطوری‌؟

3. how about you?
شما چطور؟

4. how are the lambs faring?
گوسفندان چطورند؟

5. how are things?
اوضاع از چه قرار است‌؟

6. how are you called?
اسمت چیست‌؟

7. how are you off for clean shirts?
به تعداد کافی پیراهن تمیز داری‌؟

8. how are you, old boy?
پسر حالت چطوره‌؟

9. how are you, old boy?
رفیق عزیز چطوری‌؟

10. how are you, old fellow?
رفیق چطوری‌؟

11. how are you, sonny?
حالت چطوره،پسرم‌؟

12. how are you?
چطوری (چطورید)؟

13. how beautiful!
چه زیبا!

14. how can he help when they won't let him?
اگر نگذارند چگونه می‌تواند به آنها کمک بکند؟

15. how can i get the dirt off my hand?
چطور دست‌های ...

مترادف How

راه (اسم)
pass , access , way , road , path , route , avenue , entry , manner , method , how , autobahn , highway , track
چگونگی (اسم)
circumstance , quality , manner , condition , state , how , lie , posture , modality
روش (اسم)
rate , style , way , growth , manner , procedure , course , march , system , form , method , how , rut , fashion , habitude , demarche
طرز (اسم)
way , sort , manner , mode , kind , form , method , how , shape , garb , genre , fashion , modus
متد (اسم)
method , how
سان (اسم)
way , manner , parade , how , inspection , ostentatious show
کیفیت (اسم)
quality , kind , state , how , modality
چگونه (قید)
what , how , wherethrough
چطور (قید)
how
از چه طریق (قید)
how
به چه سبب (قید)
how
چگونگی (قید)
how
چه (قید)
how , whereunto
چنانکه (قید)
as , how

معنی عبارات مرتبط با How به فارسی

، پرده دوم مجلس چهارم
این چطور اینراچه میگویید
از کجا بدانم ؟، من چه می دانم ؟
چگونه اید احوال شماچطوراست حال شماچگونه است
چطوری توی کله پوکت فرو کنم
(عامیانه) چرا، چطور شده که ؟
چطور تونستی این کارو با من بکنی
حال شما چطوراست ؟
چطور به خودت (خودش و غیره) اجازه میدهی !
گودی ان چقدراست
هر قدر سخت باشدeb
وضعیت چگونه است، حال بر چه منوال است ؟
چگونه اید، پرده دوم مجلس چهارم
(عامیانه) مخمصه، درگیری، هچل (how-de-do هم می گویند) ...

معنی کلمه How به انگلیسی

how
• in what way?, in what manner?, by what means?; to what extent?
• you use how to ask about or refer to the way in which something is done.
• you can use how to refer to the extent to which something is true.
• you can use how at the beginning of a clause to introduce a statement or fact.
• you use how to ask about or refer to a measurement, amount, or quantity.
• you use how in questions when you are asking someone whether something was successful or enjoyable.
• you also use how to ask about or refer to someone's health.
• you can use how in exclamations to emphasize an adjective, adverb, or statement.
• you can say how about you? when you are asking someone their opinion.
• you can say how about something or how would you like something when you are making an offer or suggestion.
how about
• what of -, what do you think of -
how are the mighty fallen
• those who were once in power no longer have any authority
how are things?
• how's it going?, how's it hanging?, how's your life going?
how are you
• how is it going, what's new, what's happening
how are you?
• how is it going? how do you do?
how awful
• that is terrible!, that is horrible!
how come
• how is it possible?; why?, how can it be?
how do you do
• how are you?, what's new?
how do you feel?
• how are you doing?, how are you?
how do you know?
• where did you receive this information from?
how do you like it?
• do you ...

How را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

melika
به چه سبک
emad deh
از کجا
تو از کجا میدونستی؟
how did you know?
ebi
به چگونه ، به چگونه‌ای ، به چه روشی ، با چه روشی
saghi
چگونگي
Mahdis
چگونه
Tara
چطور،چقدر ،چند
?How do we get to the mall from here
چطور می توانیم از اینجا تا بازار برویم؟

?How does this work
این چطور کار میکنه؟
Soofia
چطوری
آمل ب.خ
بعد از کلمهhow صفت howlong..howmuch ....how far...how distant..how good ویا افعال to be..how is...howare ....یا can..will.should استفاده می شود
Awin
چگونه
Amir Mahdi Amiri
چگونه
Niloofar
چطور
Dana Ghaffari
به چه صورت
به چه شکل
چگونه
چطور
Sara
چگونه چطور
مهدی
چطوره. چگونه .میتونی
علی باقری
واژه ی سوالی how در زبان انگلیسی و ترکی یکی هست . برای مثال وقتی یک ترک زبان می پرسد "حالت چطور است " می گوید :" ها جور سان " . یا برای واژه " چطور " می گوید: هاجور ". در معادل های زیر دقت کنید .
how are you (هاجور سان ؟)
how far ( تاکجا ؟) ها را چئش؟
چطور؟ ( هاجور؟)
هارا ( به کجا ؟)
کی ؟ (هاچان؟ )
کجا ؟ (هاردا ؟)
و...

حسین حسینعلی زاده
چه کسی،یارو
fahimeh
چطور
پروین
نحوه
نیلوفر نیک کار
اگر بعد از how ویرگول داشته باشیم, "آخه" معنی میشود.
افشین
مختصری اطلاعات عمومی.......زبان ترکی هیچ ربطی به انگلیسی ندارد و نخواهد داشت ..چون ترکی از شاخه زبان های هند و اروپایی نبوده و نخواهد بود...ولی در اصل زبان پارسی شاخه ای از زبان های هند و اروپایی بوده و خواهد بود و بسیاری کلمات پارسی ریشه ای یکسان با زبان های اروپایی دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی how

کلمه : how
املای فارسی : آاوو
اشتباه تایپی : اخص
عکس how : در گوگل

آیا معنی How مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )