برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

How to understand

How to understand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
چجور بفهمونم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی How to understand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )