برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1391 100 1

How do you do

/ˈhaʊdəjuduː/ /ˈhaʊdəjuduː/

چگونه اید، پرده دوم مجلس چهارم

واژه How do you do در جمله های نمونه

1. How do you do? --How do you do?
[ترجمه Kasra] در چ حالی؟ \ چگونه‌ای؟
|
[ترجمه ترگمان]حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟
[ترجمه گوگل]چطوری؟ --چطوری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Please put me out of my misery. How do you do it?
[ترجمه ترگمان] خواهش می‌کنم منو از بدبختی نجات بده چطور این کارو می‌کنی؟
[ترجمه گوگل]لطفا از بدبختی من بیاموز چگونه آن را انجام دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But how do you do that?
[ترجمه ترگمان]اما چطور این کار را می‌کنی؟
[ترجمه گوگل]اما چطور این کار را انجام می دهی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So how do you do formative assessment?
[ترجمه ترگمان]بنابراین چگونه ارزیابی سازنده انجام ...

معنی عبارات مرتبط با How do you do به فارسی

(عامیانه) مخمصه، درگیری، هچل (how-de-do هم می گویند)

معنی کلمه How do you do به انگلیسی

how do you do
• how are you?, what's new?

How do you do را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
خوشوقتم
زهره
از اشنایی شما خوشوقتم
میثم علیزاده
1. اگر هنگام احوالپرسی باشد( که علامت سوال در انتهایش می اید) به معنی: خوشوقتم
2. اگر در هنگام توصیف یک شرایط به کار برود( که علامت سوال هم ندارد) به معنی: وضعیت سخت، وضعیت آزاردهنده
محمدعلی بیاتی
"More formal of "Nice to meet you
Minoo
اگر به عنوان احوالپرسی باشه در جوابش همین how do you do به کار می رود
احمد
معنی اصلی با توجه به مترادف آن باید در نظر گرفته شود
• how are you?, what's new?
این مترادف دقیق جمله هست
Morteza
حالت چطوره ؟/حالتون چطوره ؟
مهدی نیک نژاد مشگین شهر نواب کوی داد گستری
حالت چطوره؟ چطوری؟ این احوالپرسی رسمی تره
(?How do you do)
Good luck
Mahdi niknejad
:)
Ahmad
از دیدار شما خوشوقتم
.
چگونه هستید
چطور هستید
نوعی احوالپرسی
الیاس صالحی
رسمی به معنی چطوری
فکر کنم غیره رسمیش این باشه
How's it going
میلاد علی پور
چه خبر؟ سلام، احوال محوال، چیکارا می کنی؟

(من دیکشنری های انگلیسی رو زیر و رو کردم، اما معنی خوشوقتم و از آشنایی تون خوشبختم پیدا نکردم. در عوض یه چیزی مثل سلام کردن و احوال پرسی دیدم)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی how do you do
کلمه : how do you do
املای فارسی : آاوو دو یوو
اشتباه تایپی : اخص یخ غخع یخ
عکس how do you do : در گوگل

آیا معنی How do you do مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )