برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hospital tray table

Hospital tray table را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Noun - countable :
میز متحرک، چرخدار و سینی دار جلوی تخت بیمارها در بیمارستان، که ظرف غذا و وسایل بیمار را روی آن قرار می دهند.
Tray table

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Hospital tray table مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )