برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

Hood

/ˈhʊd/ /hʊd/

معنی: کلاهک دودکش، کروک درشکه، باشلق، روپوش، اوباش، روسری، کاپوت، کاپوت ماشین، باشلق یا کلاه مخصوص کشیشان
معانی دیگر: کوه هود (در ایالت اورگان - بلندی: 3427 متر)، کلاه پارچه ای (که سر و گردن و گاهی بخشی از چهره را می پوشاند)، چهره پوش، روبند، سرپوش دار کردن، سرپوش زدن به، هر چیز مشابه کلاه پارچه ای (به ویژه گردن آویزهای قضات و لباس سلام استادان که معرف رشته ی تحصیلی و یا مقام است)، گردن آویز، (اتومبیل و کامیون و غیره) کاپوت، کروک، (در بالای اجاق های برقی و گازی و تنور و غیره) هواکش (که معمولا قیف شکل است و بادزن برقی دارد)، (در سر دودکش و لوله ی بخاری و غیره) سرپوش، کلاهک، (اسب و باز شکاری و غیره) چشم پوش، نقاب، چشم بند، (پرندگان) کاکل، تاج، (مار کبرا - پوسته ی دور گردن مار عینکی که هنگام انگیختگی متورم و پهن می شود) یاله، (خودمانی) رجوع شود به: hoodlum

بررسی کلمه Hood

پسوند ( suffix )
(1) تعریف: state; condition; quality; nature.

- statehood
[ترجمه ترگمان] استقلال
[ترجمه گوگل] ایالت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- adulthood
[ترجمه ترگمان] بزرگسالی
[ترجمه گوگل] بزرگسالان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a group of people of (such) a class or character.

- brotherhood
[ترجمه ترگمان] برادری
[ترجمه گوگل] برادری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: a covering for the head and neck, often attached to a coat, jacket, robe, or the like.

(2) تعریف: something that resembles such a covering, such as some flower parts or a crest or marking on the heads of certain birds.

...

واژه Hood در جمله های نمونه

1. monk's hood
کلاه راهب

2. one must hood the young hawk early in its training
در اوائل دست آموزی جوجه بازهای شکاری باید به آنها چشم‌بند زد.

3. The cowl (or hood) does not make the monk.
[ترجمه ترگمان]The (یا کلاه)راهب را نمی‌کند
[ترجمه گوگل]گاو (یا هود) راهب را نمی سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The habit [cowl, hood] does not make the monk.
[ترجمه ترگمان][ cowl، hood ]، راهب را نمی‌کند
[ترجمه گوگل]عادت [cowl، hood] راهب را ایجاد نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It is not the hood that makes the monk.
[ترجمه ترگمان]این the نیست که راهب را می‌سازد
[ترجمه گوگل]این هود نیست که راهب را ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He pulled the hood of his cloak over his head to avoid recognition.
[ترجمه ترگمان]شنل را روی سرش کشید تا مطمئن نشود
[ترجمه گوگل] ...

مترادف Hood

کلاهک دودکش (اسم)
bonnet , tallboy , chimney pot , hood
کروک درشکه (اسم)
hood , calash
باشلق (اسم)
hood , capuche
روپوش (اسم)
top , cover , hood , cortex , gown , topcoat , wrapper , duster
اوباش (اسم)
runabout , hood , picaroon , hoodlum , vagrant , gangster , plug-ugly
روسری (اسم)
scarf , headband , hood , kerchief , headgear
کاپوت (اسم)
hood , preservative
کاپوت ماشین (اسم)
hood
باشلق یا کلاه مخصوص کشیشان (اسم)
hood

معنی عبارات مرتبط با Hood به فارسی

گل تاج ملوک، اقونیطون
(افسانه ی انگلیسی) رابین هود (دزدی که از پولداران می گرفت و به فقیران می داد)، درافسانه های قرون وسطی رابین هود یاغی جنگل نشین و جوانمرد انگلیسی، حامی ضعفا
ایالتی، حالت وشرایط ایالات امریکا

معنی Hood در دیکشنری تخصصی

hood
[شیمی] دودکش
[سینما] آفتابگیر / کلاهک - لبه
[عمران و معماری] کلاهک دودکش
[برق و الکترونیک] روپوش ؛ سرپوش 1. نوعی حفاظ مات که برای حذف نورهای اضافی در بالا یا اطراف صفحه ی نمایش لامپ پرتو- کاتدی یا سایر نمایشگرها قرار داده می شود. 2. پوشش محافظ و دارای تهویه ای که برای تخلیه ی گرد و غبار و گازها به کار می رود و وضعیت مطمئنی رابرای کار با مواد شیمشایی خطرناک یا مواد پرتوزا فراهم می کند.
[مهندسی گاز] کلاهک
[زمین شناسی] کلاهک دود کش (الف)صفحه ای قوسی از صدف ثانویه یک بازوپا که از آلی مدیوم کریپتاسانتیاcryptacanthia به بالا کشیده شده است و یا از پوسته میانی دالی یندها dallinids و cryptacathia کریپتاسانتیا بالا آمده است. (ب)ساختار گوشتی و سفتی که در بالای سر nautilus نائوتیلوس قرار گرفته و در حالتی که سر موجود به داخل مخزن محافظ کشیده می شود، دهانه مخزن را می پوشاند (ج)بخش مسطح بطنی یک رینوکولیت rhynocholite که معمولا لوزی شکل است. (د)صفحات پوسته ای قوس دار موجود در بدن نرمتنان حلزونی که در انواع conocardiacea کونوکاردیاس به بدنه اصلی متصل شده و لبه های آن ساختاری استوانه ای را در دنباله روزنه بطنی می سازند.
[نساجی] سرپوش یا کلاهک
[پلیمر] هود آزمایشگاها، کاپوت خودرو
[زمین شناسی] دودکش بخار این دودکش نوعی سیستم تهویه برای کنترل است. یک محفظه اطاقک مانندی است که دارای یک شیشه اطمینان در جلو آن است. از این دودکش برای گازهای خطرناک و گرد و غبار و بخارهای محصور شده استفاده می شود که باعث می شود از افرادی که با این مواد سرو کار دارند موقع استنشاق محافظت به عمل آید
[سینما] آفتابگیر عدسی / سایبان - کلاهک عدسی - لبه عدسی - آفتابگیر / سایبان دوربین
[کامپیوتر] صدا پوش
[نساجی] هواکش - هود

معنی کلمه Hood به انگلیسی

hood
• covering worn over the head and neck; something which resembles such a covering; metal covering that leads to a vent that eliminates smoke or fumes (such as a hood over a stove); covering that covers the eyes and head of a hawk; movable part which covers the engine of an automobile; folding roof of a convertible car, folding roof of a carriage; (zoology) mark or crest on the head of an animal; neighborhood (african american slang); hoodlum, hooligan (slang)
• put a hood over something, cover with a hood; hide, cover
• a hood is a part of a coat which covers your head.
• a hood is also a covering on a vehicle or a piece of equipment, which is usually curved and can be moved.
• the hood of a car is the same as its bonnet; used in american english.
boyz 'n the hood
• 1991 academy award winning movie about growing up in gang-ridden urban los angeles (directed by john singleton)
oven hood
• device over a stove that draws off smoke and cooking fumes
priest's hood
• type of plant
robin hood
• legendary english outlaw of the 12th century who e robbed the rich to help the poor; story of a british robber who steals from the rich and gives to the poor

Hood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammad zb
محله
aliyeh
کاپوت ماشین
Z
شنل
صبا
شنل
Zari
شنل
Nadiii
سوشرت
uh-huh🤔
مخفف Neighborhood
محله
ستایش عسکری فرد
کلاه بزرگ🚩🚩🚩🚩
Emily
کاپوت ماشین
قسمت جلو و اول ماشین
پارسا حیدری
کاپوت ماشین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hood

کلمه : hood
املای فارسی : هود
اشتباه تایپی : اخخی
عکس hood : در گوگل

آیا معنی Hood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )