برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1625 100 1
شبکه مترجمین ایران

Hoc

واژه Hoc در جمله های نمونه

1. the ad hoc committee on curriculum review
شورای ویژه جهت بررسی برنامه‌ی درسی

2. the committee meets on an ad hoc basis
شورا بر حسب نیاز تشکیل جلسه می‌دهد.

معنی عبارات مرتبط با Hoc به فارسی

لاتین پس از این
(لاتین - منطق) پس از این، لذا به خاطر این

معنی Hoc در دیکشنری تخصصی

[سینما] خصوصی
[حقوق] موقتی، ویژه اختصاصی، مخصوص، برای مورد خاص، برای منظور خاص

معنی کلمه Hoc به انگلیسی

hoc
• this (latin)
ad hoc
• impromptu, devised for the purpose at hand (e.g. ad hoc committee - committee established for a specific reason)
• for a specific purpose
• an ad hoc arrangement is one which is unplanned and which takes place only because a situation has made it necessary.
post hoc ergo propter hoc
• (latin) "after this therefore because of this", logical fallacy that simply because one thing happens after another the first event was a cause of the second event
quoad hoc
• to this extent (latin)

Hoc را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Hoc مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )