برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Hit a nerve

Hit a nerve را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein kishani
روی اعصاب کسی راه رفتن
عصبی کردن کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Hit a nerve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )