برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

Hispanic

/həˈspænɪk/ /hɪˈspænɪk/

اسپانیایی، اسپانیایی و پرتغالی، وابسته به اسپانیایی ها، وابسته به امریکای لاتین، اسپانیایی و پرتغالی وابسته به اسپانیاییها

بررسی کلمه Hispanic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: Spanish.

(2) تعریف: Latin American.

- The Hispanic population in the United States is steadily increasing.
[ترجمه ترگمان] جمعیت اسپانیولی در آمریکا به طور پیوسته در حال افزایش است
[ترجمه گوگل] جمعیت اسپانیایی تبار در ایالات متحده به طور پیوسته افزایش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: a U.S. resident or citizen of Latin American descent.

واژه Hispanic در جمله های نمونه

1. And marketing executives began looking at the Hispanic population in a new light.
[ترجمه ترگمان]و مدیران بازاریابی شروع به نگاه کردن به جمعیت اسپانیولی‌ها در یک نور جدید کردند
[ترجمه گوگل]و مدیران بازاریابی شروع به نگاه به جمعیت اسپانیایی تبار در یک نور جدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Perhaps half a dozen were Hispanic, and the rest, black.
[ترجمه ترگمان]شاید نیم دوجین لاتین اسپانیایی و بقیه سیاه بودند
[ترجمه گوگل]شاید نیمی از ده ها اسپانیایی بودند و بقیه سیاه و سفید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Hispanic participation rates increased slightly as well, from 2 9 percent in 1985 to 3 4 percent in 199
[ترجمه ترگمان]میزان مشارکت اسپانیولی در سال ۱۹۸۵ تا ۳ درصد در سال ۱۹۹ به ۳ درصد افزایش یافت
[ترجمه گوگل]نرخ مشارکت اسپانیایی نیز کمی افزایش یافت، از 9 2 درصد در سال 1985 به 4 درصد در سال 199
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Those elements are inherent in Hispanic culture, making people such as Thomas feel at home.
[ترجمه ترگمان]آن عناصر در فر ...

معنی کلمه Hispanic به انگلیسی

hispanic
• person of latin-american or spanish descent who lives in the united states
• spanish; latin american

Hispanic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mememaid
لاتین تبار (تبار آمریکای جنوبی و مرکزی) (در اغلب موارد)
اسپانیایی یا پرتغالی تبار (در بعضی موارد خاص)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hispanic

کلمه : hispanic
املای فارسی : هیسپنیک
اشتباه تایپی : اهسحشدهز
عکس hispanic : در گوگل

آیا معنی Hispanic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )