برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

Heartbeat

/ˈhɑːrtˌbiːt/ /ˈhɑːtbiːt/

معنی: جنبش، احساسات، ضربان قلب، تپش دل
معانی دیگر: تپش قلب

بررسی کلمه Heartbeat

اسم ( noun )
• : تعریف: a single expansion and contraction of a heart.

واژه Heartbeat در جمله های نمونه

1.
تپش قلب،دل‌تپه

2. the rhythm of heartbeat
موزونی ضربان قلب

3. the inhibition of the heartbeat by nerve stimulation
بازداری ضربان قلب از راه تحریک عصبی

4. Her heartbeat is only 55 at rest.
[ترجمه A.A] ضربان قلبش در حالت استراحت فقط ۵۵ است
|
[ترجمه امین دست پاکی] ضربان قلب او در حالت استراحت فقط 55 است
|
[ترجمه ترگمان]ضربان قلب او فقط ۵۵ دقیقه است
[ترجمه گوگل]ضربان قلب او تنها 55 استراحت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Doctors watched the old man's heartbeat on a monitor.
[ترجمه امین دست پاکی] پزشکان ضربان قلب پیرمرد را از طریق مانیتور مشاهده کردند.
...

مترادف Heartbeat

جنبش (اسم)
cause , action , stir , move , movement , motion , travel , jiggle , vibration , commotion , inanition , bustle , rock , flicker , locomotion , jar , heartbeat , tremor , libration , tremour , vibratility
احساسات (اسم)
emotions , sentimentality , heartbeat
ضربان قلب (اسم)
heartbeat
تپش دل (اسم)
heartbeat

معنی کلمه Heartbeat به انگلیسی

heartbeat
• beat of the heart, pulse
• your heartbeat is the regular movement of your heart as it pumps blood around your body.
• a heartbeat is one of the movements of your heart.

Heartbeat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
تپش دل ضربان قلب
خورشيدوند
emotional هيجان ، جنبش .ضربان قلب ، احساسات ،ضربان قلب
Feeling the emotional love romance
There is the growth of the heart of love
احساس هيجاني عشق عاشقانه
در رشد قلب عشق وجود دارد
The emotion of love in the emotional development of the heart
هيجان عشق در رشد عاطفي قلب
Setayesh-Arya
جایی نوشته بود به معنای جنبش های قلب نسبت به یک اتفاق(احساسات درونیdeep down)هم بکار میره
يار دلواري
you is my heartbeat
jonh life intimate and my world is you
ضربانم تویی ❤️
جان و جهانم تویی
Mmdt
ضربان قلب
💓💓💓💓
Elham
تو یه چشم به هم زدن
🌠MM93🌠
in a heartbeat:در یک چشم به‌ هم‌ زدن
زینب امینائی
Immediately, at once, right away, instantly.
A very short time as denoted by the time it takes for the heart to beat.
Similar phrase: in the blink of an eye.
N...z
ضربان فلبمی
Asma
میشه اینو به فارسی ترجمه کنین
ᶦ ⁿᵉᵛᵉʳ ˡᵉᵗ ʸᵒᵘ ᵃˡᵒⁿᵉ
kasra
به asma: یعنی هیچ وقت نمیزارم تنها بمونی.
tinabailari
ضربان قلب ، تپش قلب
The doctor told you that your father has a steady heartbeat.
دکتر به شما گفت که پدر شما ضربان قلب یک‌نواختی دارد 💗💗💗

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heartbeat

کلمه : heartbeat
املای فارسی : هیرتبیت
اشتباه تایپی : اثشقفذثشف
عکس heartbeat : در گوگل

آیا معنی Heartbeat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )