برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Have something on

Have something on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
برنامه ای داشتن برای ...
A
برای چیزی برنامه داشتن...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Have something on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )