برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Hard - work - pays - off
شبکه مترجمین ایران

Hard work pays off

Hard work pays off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Proverb :

تلاش کردن به نتیجه خواهد رسید.

با کار و تلاش کردن به همه چیز می توان رسید.

معادل با ضرب المثل فارسی :

زِ کوشش به هر چیز خواهی رسید
به هر چیز که خواهی، کماهی رسید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Hard work pays off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )