برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

Habeas corpus

/ˈhæbiəsˈkɔːrpəs/ /ˈhæbiəsˈkɔːpəs/

(حقوق) حکم احضار به دادگاه (به ویژه به منظور اطمینان از قانونی بودن بازداشت و زندانی شخص متهم) (نام کامل آن: corpus ad subjiciendum habeas)، حکم توقیف از طرف دادگاه باذکر دلایل توقیف، حکم ازادی متهمی که دلیلی برای اتهامش نیست صادر کردن

بررسی کلمه Habeas corpus

اسم ( noun )
• : تعریف: in law, a writ calling for a detained person to be brought before a court, designed to insure against unlawful detention or imprisonment.

واژه Habeas corpus در جمله های نمونه

1. I keep my right to sue out my habeas corpus at common law,if you still want to search my bag.
[ترجمه ترگمان]اگر هنوز بخواهی کیفم را بگردی، من حق دارم شکایت کنم
[ترجمه گوگل]من همچنان حق خودم را در قبال قوانین متعصبانه به قصاص habeas من دادم، اگر هنوز میخواهید کیف من را جستجو کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kennedy and other opponents of habeas corpus reform made a last-minute appeal to have the provision stripped from the bill.
[ترجمه ترگمان]کندی و دیگر مخالفان حکم احضار به دادگاه درخواست یک دقیقه آخر را کردند تا این لایحه را از لایحه حذف کنند
[ترجمه گوگل]کندی و سایر مخالفان اصلاحات habeas corpus درخواست تجدید نظر در آخرین لحظه را برای تأمین امنیت از این لایحه انجام دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His petition for a writ of habeas corpus was denied by the circuit court.
[ترجمه ترگمان]درخواست او برای حکم احضار به دادگاه توسط دادگاه مدار رد شد
[ترجمه گوگل]دادگاه مدارک خود را برای دادخواهی از دادسرای habeas corpus رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The first effectively eliminated the filing o ...

معنی Habeas corpus در دیکشنری تخصصی

habeas corpus
[حقوق] قرار احضار زندانی (به منظور رسیدگی به اینکه بازداشت وی طبق قانون صورت گرفته یا خیر)

معنی کلمه Habeas corpus به انگلیسی

habeas corpus
• (latin) writ requiring that a prisoner be brought before a court to decide the legality of his detention; writ requiring that a person be brought into court for questioning (law)
• habeas corpus is a law that exists in many countries. it states that a person cannot be kept in prison unless he or she has been brought before a judge or a magistrate, who must decide whether it is lawful for that person to be kept in prison.
writ of habeas corpus
• (law) writ requiring that a prisoner be brought before a court to decide the legality of his detention; writ requiring that a person be brought into court for questioning

Habeas corpus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kiarash
آزادی مشروط
Shirinbahari
حکم آزادی
میلاد علی پور
قرار احضارِ زندانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی habeas corpus

کلمه : habeas corpus
املای فارسی : هبیس کرپوس
اشتباه تایپی : اشذثشس زخقحعس
عکس habeas corpus : در گوگل

آیا معنی Habeas corpus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )