برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

HRIS

HRIS را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
سیستم اطلاعات منابع انسانی
Human Resource Information System

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی HRIS مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )