h display


الکترونیک : ارائه اچ
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] نمایشگر «اچ» نمایشگر «بی» در رادار که برای نمایش زاویه ی ارتفاع اصلاح شده است . هدف به صورت دو مجموعه نقطه ی روشن نزدیک به هم ظاهر می شود که از ترکیب آنها یک خط کوتاه به دست می آید . شیب این خط متناسب با سینوس زاویه ی ارتفاع است.

معنی یا پیشنهاد شما