gyrase

پیشنهاد کاربران

ژیراز - مربوط به زیست شناسی و دی ان ا است
ژیراز Gyrase یک نوع از توپوایزومراز است برای از بین بردن سوپرکویل های دی ان ای در مراحل اولیه شروع همانندسازی موثر است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما