guardrail

پیشنهاد کاربران

guardrail ( حمل‏ونقل درون شهری - جاده ای )
واژه مصوب: نردۀ حفاظ
تعریف: نرده‏هایی که برای کاهش خسارات وارده بر وسایل نقلیه در هنگام برخورد، در کنار مسیر یا فضای میانی نصب می‏شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما