goody goody

/ˈɡʊdiˈɡʊdi//ˈɡʊdiˈɡʊdi/

(عامیانه) آدم مذهبی نما، آدم ریاکار، زاهد متظاهر، مذهبی نما، بسیار خوب، خیلی خوب

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: goody-goodies
• : تعریف: a person who is or pretends to be exceedingly good or virtuous, esp. in order to impress others.
صفت ( adjective )
• : تعریف: self-righteously virtuous; exaggeratedly good, esp. in order to impress people.

انگلیسی به انگلیسی

• affectedly self-righteous person
a goody-goody is a person who behaves extremely well in order to please people in authority; an informal word used showing disapproval.

پیشنهاد کاربران

If you call someone a goody - goody, you mean they behave extremely well in order to please people in authority. خود شیرین
بچه پاستوریزه
خایه مال - دستمال کش
informal disapproving
a person ( such as a child ) whose good behavior and politeness are annoying because they seem to be excessive or not sincere
اصطلاح غیررسمی و ناپسند/ شخصی که ( مثلاً یک بچه ) رفتار خوب و ادبش، آزاردهنده است، چون به نظر زیاده روی و تظاهر یا صادقانه تلقی نمی شود.
کسی که ادعا داره خیلی خوبه. به یکی میگن جا نماز آب میکشی. همین مفهموم رو داره.
Self - rightously or smugly good از خود راضی و خودشیفته
بچه مثبت
بسته به شرایطی که استفاده میشه
هم معنی خوب خوب رو میده
هم معنی آره بابا تو خوبی
یه تیچر داشتیم میگفت میشه خودشیرین
بچه مثبت
Nerd خرخون
Gooody یعنی خیلی زیاد خوب ، بدجوری خوب
مخفف گودزیلا
توی محل ما و بین دوستان ما gooody یعنی خیلی خوب ، یعنی بهتر از خوب ، ولی ما توی محله و دوستان خودم gooody , مخفف گودزیلا میگوییم
آدم خوبه
Someone who always follows rules
من این واژه را در چند دیکشنری معتبر انگلیسی سرچ کردم، واقعا معنای چاپلوس و خودشیرین ندارد.
معنا: آدم خوبها، بچه مثبت، ( خوبها در برابر بدها )

Adjective :
چاپلوس
پاچه خوار
خودشیرین و شکر
آش مال
Teachers pet
خودشیرین
سوسول _ چی چیش ناناز
غیررسمی ) بچه مثبت
چی چیش ناناز
سوسول
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٣)

بپرس