goody goody

/ˈɡʊdiˈɡʊdi//ˈɡʊdiˈɡʊdi/

(عامیانه) آدم مذهبی نما، آدم ریاکار، زاهد متظاهر، مذهبی نما، بسیار خوب، خیلی خوب

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: goody-goodies
• : تعریف: a person who is or pretends to be exceedingly good or virtuous, esp. in order to impress others.
صفت ( adjective )
• : تعریف: self-righteously virtuous; exaggeratedly good, esp. in order to impress people.

انگلیسی به انگلیسی

• affectedly self-righteous person
a goody-goody is a person who behaves extremely well in order to please people in authority; an informal word used showing disapproval.

پیشنهاد کاربران

🔹️به کسی گفته میشه که تو خوبی کردن به بقیه زیاده روی میکنه🔹️
🔺️🛑 برای اینکه دقیق متوجه معنی بشید به این دقت کنید🛑🔺️
( 1 ) مثلا شما از دوستت میخوای تو جمع کردن اتاقت کمکت کنه بعد میای میبینی اتاقتو جمع کرده، ظرفارو شسته، غذا درست کرده خونه رو هم جارو کشیده ( اشاره به زیاده روی در انجام یه کار مثبت ) درحالی تو فقططط یه کارو ازش خواسته بودی!
...
[مشاهده متن کامل]

🔹️ و نکته قابل توجه اینه که این خوبی بیش از حدی که
این goody goody انجام میده خوشایند نیست! عجیب بنظر میاد و زیاده رویه و اصلا نیازی به انجامش نیس!🔹️
( 2 ) مثلا معلم به دانش آموز ها تکلیف داده که تمرین های درس 1 رو انجام بدن. . . حالا این goody goody اومده علاوه بر تمرین های درس 1، جلو جلو تمرین های درس 2و3و4 رو هم تموم کرده! ( که اشاره داره به زیاده روی در انجام یک کار مثبت که در این مورد میشه خود شیرینی! )

If you call someone a goody - goody, you mean they behave extremely well in order to please people in authority. خود شیرین
بچه پاستوریزه
خایه مال - دستمال کش
1 -
informal /disapproving
a person ( such as a child ) whose good behavior and politeness are annoying because they seem to be excessive or not sincere
اصطلاح غیررسمی و ناپسند/ شخصی که ( مثلاً یک بچه ) رفتار خوب و ادبش، آزاردهنده است، چون به نظر زیاده روی و تظاهر است و صادقانه تلقی نمی شود.
...
[مشاهده متن کامل]

2 -
The term goody - goody is used to describe someone who is smug or ostentatiously virtuous. It is often used in a
disapproving manner to describe someone who behaves in a way intended to please people in authority. The term can be used as both a noun and an adjective.
کسی که از خود راضی یا خودنمایی می کند. اغلب به شیوه ای ناپسند برای توصیف کسی که رفتاری را انجام می دهد که قصد دارد افراد صاحب قدرت را خشنود کند. این اصطلاح را می توان هم به عنوان اسم و هم به عنوان صفت استفاده کرد.
She’s a real goody - goody – I hate her!

منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/goody-goody
کسی که ادعا داره خیلی خوبه. به یکی میگن جا نماز آب میکشی. همین مفهموم رو داره.
Self - rightously or smugly good از خود راضی و خودشیفته
بچه مثبت
بسته به شرایطی که استفاده میشه
هم معنی خوب خوب رو میده
هم معنی آره بابا تو خوبی
یه تیچر داشتیم میگفت میشه خودشیرین
بچه مثبت
Nerd خرخون
Gooody یعنی خیلی زیاد خوب ، بدجوری خوب
مخفف گودزیلا
توی محل ما و بین دوستان ما gooody یعنی خیلی خوب ، یعنی بهتر از خوب ، ولی ما توی محله و دوستان خودم gooody , مخفف گودزیلا میگوییم
آدم خوبه
Someone who always follows rules
Adjective :
چاپلوس
پاچه خوار
خودشیرین و شکر
آش مال
Teachers pet
خودشیرین
سوسول _ چی چیش ناناز
غیررسمی ) بچه مثبت
چی چیش ناناز
سوسول
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٣)

بپرس