going out of business sale

پیشنهاد کاربران

فروش کالاها با قیمت های کاهش یافته توسط مغازه ای که قصد دارد کسب و کار خود را متوقف و تعطیل کند
حراج به علت تغییر شغل
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما