go green

پیشنهاد کاربران

همرنگ محیط شدن ، بی آزار بودن
take steps to protect the environment
حامی محیط زیست بودن
Going green is defined as making more environmentally friendly decisions such as to "reduce, reuse and recycle. "

به سوی سبزینگی
Phrasal verb :
تصمیم گیری و اصلاح روش ها و شیوه های زیستی و کاری، در جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
در جهت حفظ محیط زیست گام برداشتن
در راستای حفظ منابع طبیعی فعالیت کردن
حامی طبیعت

بپرس