go green

پیشنهاد کاربران

حامی طبیعت
Phrasal verb :
تصمیم گیری و اصلاح روش ها و شیوه های زیستی و کاری، در جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
در جهت حفظ محیط زیست گام برداشتن
در راستای حفظ منابع طبیعی فعالیت کردن
به سوی سبزینگی
Going green is defined as making more environmentally friendly decisions such as to "reduce, reuse and recycle. "

حامی محیط زیست بودن
take steps to protect the environment
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما