gnetum

پیشنهاد کاربران

Gnetum ( زیست شناسی - علوم گیاهی )
واژه مصوب: گِنِتوم
تعریف: تنها سرده از گِنِتومیان درختی یا درختچه ای یا بالاروندۀ همیشه سبز با حدود30 تا 35 گونه که در مناطق گرمسیری پراکنده اند؛ گیاهان این سرده برخلاف سایر بازدانگان دارای آوند چوبی هستند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما