glow up

پیشنهاد کاربران

از لولو به هلو
تغییر قابل توجه فیزیکی یا ذهنی و. . .
متضادش میشه glow down
having a make over
تغییر باور نکردنی_تغییر چشمگیر ذهنی، فیزیکی و احساسی ( تغییر در جهت بهبود و بهتر شدن )

بپرس