give someone a piece of one's mind

/gɪv ˈsʌmˌwʌn ə pis ʌv wʌnz maɪnd//gɪv ˈsʌmwʌn ə piːs ɒv wʌnz maɪnd/

کسی را به شدت انتقاد یا سرزنش کردن

انگلیسی به انگلیسی

• scold, upbraid; speak one's mind, say blatantly

پیشنهاد کاربران

حسابمون رو با کسی صاف کردن، حسابشو بذارم کف دستش ، اینکه حرفتو به کسی بزنی
To tell someone what you really think to be totally upfront
وقتی بخواهیم نظر یا حس واقعی خود را به شخصی یا درمورد چیزی بگویم
مثال :
I'm sorry about that you had to wait for me
- let me give you a piece of my mind. If I Knew about it, I'd never wait for you

بپرس