give lift

پیشنهاد کاربران

سوار کردن / به مقصد رساندن
به این مثال دقت کنید:
?Can i give you a lift
می توانم شما را سوار کنم ؟
می توانم شما را به مقصد برسانم ؟
دوباره زنده شدن در روز رستاخیز
And Who causes me to die, then gives
me lift ( again ) And Who
و او کسی است که ما را می میراند و دوباره بر می انگیزاند.
رساندن شخص به مقصد

بپرس