get one's wish

پیشنهاد کاربران

to get what one wished for
https://www. merriam - webster. com/

به آرزو رسیدن
رسیدن به چیزی که می خواستیم
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما