برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1353 100 1

group therapy


(روان پزشکی) مداوای گروهی بیماران دارای مسائل روانی مشابه، گروه درمانی

بررسی کلمه group therapy

اسم ( noun )
• : تعریف: psychotherapy that uses group discussions of common problems, feelings, and the like as a method of treatment, usu. under the guidance of a therapist.

واژه group therapy در جمله های نمونه

1. They discuss their problems in group therapy sessions.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها درباره مشکلات خود در جلسات درمانی گروه بحث و تبادل نظر کردند
[ترجمه گوگل]آنها مشکلات خود را در جلسات گروهی درمانی بحث می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Group therapy classes have been his salvation.
[ترجمه ترگمان]کلاس‌های گروه درمانی رستگاری او بوده‌است
[ترجمه گوگل]کلاس های گروهی درمان نجات او بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They meet in a daily group therapy session, and very quickly become lovers.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در جلسه درمانی گروهی روزانه یکدیگر را ملاقات می‌کنند و خیلی زود عاشق می‌شوند
[ترجمه گوگل]آنها در جلسه گروهی روزانه ملاقات می کنند و خیلی سریع دوستداران می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Psychotherapy and group therapy - as an out-patient or in-patient - may also be prescribed.
[ترجمه ترگمان]روان‌درمانی و گروه درمانی - به عنوان یک بیمار یا بیمار - ممکن است تجویز شود
[ترجمه گوگل]روان درمانی ...

معنی کلمه group therapy به انگلیسی

group therapy
• group treatment, group psychotherapy, form of treatment for a group of patients with similar emotional problems
• group therapy is a form of psychiatric treatment in which people discuss their problems with each other in a group.

group therapy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی group therapy
کلمه : group therapy
املای فارسی : گروپ تراپی
اشتباه تایپی : لقخعح فاثقشحغ
عکس group therapy : در گوگل

آیا معنی group therapy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )