برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
grits - and - guts

grits and guts

grits and guts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Siyavash
ثبات و شهامت - شجاعت و شهامت - شهامت و جرأت- شجاعت و جرأت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی grits and guts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )