برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

grenade launcher

معنی کلمه grenade launcher به انگلیسی

grenade launcher
• device attached to a rifle and used to launch small explosives (military)
rifle at grenade launcher
• device installed in a rifle that is used to fire at grenades

grenade launcher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

akamrahimi50@gmail.com
نارنجک انداز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی grenade launcher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )