برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1430 100 1

greenish

/ˈɡriːˌnɪʃ/ /ˈɡriːnɪʃ/

معنی: متمایل به سبز

واژه greenish در جمله های نمونه

1. the gray walls took on a greenish tone
دیوارهای خاکستری دارای جلوه‌ی سبز رنگ شدند.

2. This glass has a greenish tinge.
[ترجمه ترگمان]این شیشه یه رنگ سبز مایل به سبز داره
[ترجمه گوگل]این شیشه دارای رنگ سبز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By leaving the tramlines, which were still greenish, he had a sample at 16% moisture.
[ترجمه ترگمان]با ترک the، که هنوز متمایل به سبز بود، نمونه‌ای از رطوبت ۱۶ % داشت
[ترجمه گوگل]با خروج تراميليونها، که هنوز سبز بودند، نمونه اي با رطوبت 16٪ داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She orders a cloudy greenish drink with ice cubes.
[ترجمه ترگمان]او دستور داد یک نوشیدنی سبز مایل به سبز با cubes یخ سفارش بدهد
[ترجمه گوگل]او یک نوشیدنی سبیل دار ابری با کیکهای یخ را سفارش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Mass-production of greenish glass also occurred at the western end of the Roman Empire as mentioned above.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف greenish

متمایل به سبز (صفت)
greenish

معنی greenish در دیکشنری تخصصی

[نساجی] رنگ مایل به سبز
[نساجی] زرد مایل به سبز - زرد سبز

معنی کلمه greenish به انگلیسی

greenish
• somewhat green
• something that is greenish is slightly green.

greenish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی greenish
کلمه : greenish
املای فارسی : گرینیش
اشتباه تایپی : لقثثدهسا
عکس greenish : در گوگل

آیا معنی greenish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )