برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

green tea

/ˈɡriːnˈtiː/ /ɡriːntiː/

معنی: چای سبز
معانی دیگر: چایی سبز

بررسی کلمه green tea

اسم ( noun )
• : تعریف: tea made from leaves that were not allowed to ferment before being heated.

واژه green tea در جمله های نمونه

1. Some have shown green tea to be beneficial against disease, others have not.
[ترجمه ترگمان]برخی از آن‌ها چای سبز را برای مفید بودن در برابر بیماری نشان داده‌اند، اما برخی دیگر این کار را نکرده اند
[ترجمه گوگل]بعضی ها چای سبز را برای مبارزه با بیماری مفید می دانند، دیگران آن را ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Whereas traditional politicians offer visitors green tea, the Reform of Heisei serves black coffee.
[ترجمه ترگمان]در حالی که سیاستمداران سنتی چای سبز را ارائه می‌کنند، اصلاحات of قهوه سیاه را سرو می‌کند
[ترجمه گوگل]در حالی که سیاستمداران سنتی به چای سبز مراجعه می کنند، اصلاحات هیسئی قهوه سیاه را خدمت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It may be black or green tea flavoured with jasmine flowers, is very fragrant and is always drunk without milk.
[ترجمه ترگمان]آن ممکن است سیاه یا سبز با طعم گل یاسمن باشد، بسیار خوشبو است و همیشه بدون شیر مست است
[ترجمه گوگل]ممکن است چای سیاه یا چای سبز با گل یاس، بسیار معطر باشد و همیشه بدون شیر مست می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do you stock green tea?
...

مترادف green tea

چای سبز (اسم)
green tea

green tea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
چای سبز
she has to drink a little green tea every day
او باید هر روز کمی چای سبز بنوشد 🔴🔴🔴

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی green tea

کلمه : green tea
املای فارسی : گرین تئا
اشتباه تایپی : لقثثد فثش
عکس green tea : در گوگل

آیا معنی green tea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )