برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1392 100 1

gratuitously


رایگان، مفت، مجانا، بی عو­، بیخود، بی جهت

واژه gratuitously در جمله های نمونه

1. There is no point in gratuitously antagonizing people.
[ترجمه ترگمان]هیچ دلیلی وجود ندارد که افراد antagonizing را به رایگان معرفی کنیم
[ترجمه گوگل]هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم را بیهوده مخالفت کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The film is contrived, sentimental and gratuitously violent.
[ترجمه ترگمان]فیلم ساخته شده‌است، احساساتی و به طور رایگان خشن است
[ترجمه گوگل]این فیلم، جنجالی و بی رحمانه خشن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Either we become regarded as gratuitously destructive iconoclasts, or the shepherd himself becomes suspect for having withheld information.
[ترجمه ترگمان]یا ما به عنوان یک iconoclasts مخرب به حساب می‌آییم، یا خود چوپان به خاطر نگه داشتن اطلاعات مشکوک می‌شود
[ترجمه گوگل]یا ما به عنوان داوطلبانه مخرب غیرقانونی شناخته می شویم، یا خود شبان خود را به خاطر داشتن اطلاعات محروم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The film was gratuitously offensive.
[ترجمه ترگمان]فیلم به رایگان توهین‌آمیز بود
...

معنی کلمه gratuitously به انگلیسی

gratuitously
• voluntarily, without charge; without cause or reason

gratuitously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر سلحشور
بی دلیل، بی سبب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gratuitously
کلمه : gratuitously
املای فارسی : گرتویتوسلی
اشتباه تایپی : لقشفعهفخعسمغ
عکس gratuitously : در گوگل

آیا معنی gratuitously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )