برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

grace cup

/ˈɡreɪsˈkəp/ /ɡreɪskʌp/

(سر میز شام) جامی که در پایان خوراک دست به دست می گردد و هر کس از آن جرعه ای به سلامتی دیگران می نوشد، (به سلامتی دیگران) نوشیدن، گیلاس مشروب پس از شام، گیلاس خداحافظی گیلاس پس ازشام

بررسی کلمه grace cup

اسم ( noun )
(1) تعریف: a cup passed around for toasts after grace at the end of a meal.

(2) تعریف: a toast at the end of a meal or at parting.

grace cup را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی grace cup

کلمه : grace cup
املای فارسی : گریس کاپ
اشتباه تایپی : لقشزث زعح
عکس grace cup : در گوگل

آیا معنی grace cup مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )