برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1406 100 1

grabble

/ˈɡræbʌl/ /ˈɡræbl/

معنی: با دست ماهی گرفتن، کورمالی کردن، پهن نشستن، با دست پی چیزی گشتن
معانی دیگر: با دست احساس کردن، لمس کردن، (با دست) گرفتن، کور مال رفتن، جمع اوری کردن

مترادف grabble

با دست ماهی گرفتن (فعل)
grabble
کورمالی کردن (فعل)
grope , grabble
پهن نشستن (فعل)
grabble , sprawl
با دست پی چیزی گشتن (فعل)
grabble

معنی کلمه grabble به انگلیسی

grabble
• feel; grope; grasp

grabble را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grabble
کلمه : grabble
املای فارسی : گرببل
اشتباه تایپی : لقشذذمث
عکس grabble : در گوگل

آیا معنی grabble مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )