برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

government

/ˈɡəvərmənt/ /ˈɡʌvənmənt/

معنی: حکومت، صلاحدید، دولت، فرمانداری، طرز حکومت هیئت دولت، عقل اختیار
معانی دیگر: حکمرانی، اداره، کنترل، سلطه، سیطره، تسلط، سرپرستی، سیستم حکومت، علوم سیاسی (political science هم می گویند)، کشور داری، (نادر) قلمرو دولت، حوزه ی حکومت، (دستور زبان) فرمانش

بررسی کلمه government

اسم ( noun )
مشتقات: governmental (adj.), governmentally (adv.)
(1) تعریف: the direction and control exercised politically over people living in a community, state, or nation.
مترادف: administration, governance, management
مشابه: charge, command, control, oversight, reign, rule, state

(2) تعریف: the authorized body or organization that exercises this direction and control, or the individuals that comprise it.
مترادف: administration, authorities, establishment
متضاد: anarchy
مشابه: Big Brother, congress, diet, legislature, parliament, power, power structure, presidency, senate, Uncle Sam

(3) تعریف: the specific system by which a community, state, or nation is governed.
مشابه: democracy, monarchy, regime, republic, system

(4) تعریف: control and restraint.
مترادف: control, restraint
متضاد: anarchy
مشابه: command, constraint, discipline, inhibition, mastery, suppression

واژه government در جمله های نمونه

1. government authorities refused to comment
مراجع دولتی از توضیح خودداری کردند.

2. government bonds
اوراق قرضه‌ی دولتی

3. government bonds will be put up to auction tomorrow
اسناد قرضه‌ی دولتی فردا به مزایده گذاشته می‌شود.

4. government censors cut one-third of the film
سانسور کنندگان دولت یک سوم فیلم را بریدند.

5. government expenditures are on the rise
هزینه های دولتی رو به افزایش است.

6. government functionaries
متصدیان امور دولتی

7. government interference discourages the growth of trade
دخالت دولت از رشد تجارت جلوگیری می‌کند.

8. government interference obstructed the development of trade
دخالت دولت مانع توسعه‌ی امور بازرگانی می‌شد.

9. government interference ruined the country's economy
دخالت دولت اقتصاد کشور را نابود کرد.

10. government interference stunted the economy
دخالت دولت پیشرفت اقتصادی را کند کرد

11. government interference threatens commerce with complete paralysis
دخالت دولت تجارت را به فلج کامل تهدید می‌کند.

...

مترادف government

حکومت (اسم)
regimen , administration , government , reign , power , dominion , raj
صلاحدید (اسم)
government , discretion
دولت (اسم)
government , state , mammon
فرمانداری (اسم)
government
طرز حکومت هیئت دولت (اسم)
government
عقل اختیار (اسم)
government

معنی عبارات مرتبط با government به فارسی

ادارات دولتی
اداره فرمانداری، اقامتگاه رسمی فرمانداریاحاکم
مامورین دولتی
دولت مرکزی
دولت محلی (دستگاه اداره ی دهکده یا شهر یا بلوک و غیره)، حکومت محلی، حاکم محلی
دولتی که در پارلمان اکثریت ندارد
حکومت جمهوری
دولت پوشالی، دولت دست نشانده
حکومتی که قانون گذاری ان بانمایندگان ملت باشد

معنی government در دیکشنری تخصصی

government
[حقوق] دولت، حکومت
[حقوق] دستگاه یا تشکیلات دولتی
[حسابداری] کمک دولت
[حسابداری] کمک بلاعوض دولت
[حسابداری] اوراق قرضه دولتی
[حقوق] حکومت بر خود

معنی کلمه government به انگلیسی

government
• ruling of a country or area; political control; group of people that rule a country or area; rule, authority
• a government is the group of people who are responsible for governing a country or state.
• government is the organization and methods involved in governing a country or state.
government bond
• bond issued by a national government
government bonds
• certificate issued by a government promising to pay back with interest the money borrowed from the buyer of the certificate
government company
• concern or company owned or run by the government
government coordinator in the territories
• government official who coordinates various activities in the israeli-occupied territories
government corporation
• corporation owned or run by the government
government credit
• credit offered by a government or government agency
government employee
• person who works for the ruling political administration
government franchise
• special government offer to make a profit from public property
government fund
• fund set up by the government to finance various causes
government funding
• money provided by the government
government grant
• fund provided by the government
government handouts
• welfare, financial assistance provided by the government
government house
• building used by the government
...

government را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

nasi
دولت
مهدی
دولت
فرزاد
بصورت مخفف govt
به گروهی از افرادی که بصورت رسمی کشوری را اداره یا کنترل میکنند.
به خود سیستم مورد استفاده و یا بکار رفته در کنترل یا اداره ی یک "کشور" یا "شهر" یا "گروهی از مردم" گفته میشود.
در مجموع به سیاست و ادارات و ساختمانها و گروهی از افرادیکه کشور یا شهر یا سایر واحدهای سیاسی را اداره میکنند.
Ali ebrahimi
دولت٬ مجموعه کسانی که به کشور ( منطقه) حکومت میکنند
tinabailari
دولت⭕️
do you trust the government
آیا به دولت اعتماد میکنی؟
~imgolim~
دولت
حکومت
Gabby
فرمانداری
،
حکومت ،
و
...
ꁅꏂꂦꋪꁅꏂ
حکومت،دولت
Government can't control population
دولت نمی‌تواند مردم را کنترل کند
Maryam
انجمن
پوریا
we need good government
پوریا
we need good government
ما نیاز داریم دولت خوب😉😉

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی government

کلمه : government
املای فارسی : گورنمنت
اشتباه تایپی : لخرثقدئثدف
عکس government : در گوگل

آیا معنی government مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )