برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1362 100 1

gothic

/ˈɡɑːθɪk/ /ˈɡɒθɪk/

معنی: سبک معماری گوتیک، زبان گوتیک، حروف سیاه قلمالمانی، وحشی، بربری، وهمی، گوتیک
معانی دیگر: (معماری) سبک گوتیک (که در ساختن کلیساها در قرون 12 تا 16 متداول بود)، قرون وسطایی (در مقایسه با کلاسیک)، وابسته به گات ها (اقوام آلمانی نژاد) و زبان آنها، کم تمدن، (ادبیات) رمان گوتیک (که در جاهای دور افتاده و ترسناک یا غم افزا روی می دهد و جنبه های اسرار آمیز و سهمگین دارد)، (زبان شناسی) زبان گوتیک (یکی از زبان های آلمانی خاوری)

بررسی کلمه gothic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of or relating to the style of architecture that was popular from the twelfth through the mid-sixteenth century in Europe, characterized by its pointed arches and ribbed vaults.

- The Notre Dame cathedral in Paris is an example of Gothic architecture.
[ترجمه ترگمان] کلیسای جامع نوتردام در پاریس نمونه‌ای از معماری گوتیک است
[ترجمه گوگل] کلیسای جامع نتردام در پاریس نمونه ای از معماری گوتیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of or relating to the style of art, sculpture, furniture, or the like that was popular during this period.

(3) تعریف: of or relating to a sometimes romantic style of literature that is characterized by eeriness and mystery.

(4) تعریف: of or relating to the Goths or their language.
اسم ( noun )
مشتقات: Gothically (adv.), Gothicness (n.)
(1) تعریف: the art and architecture of the Gothic period.

(2) تعریف: a novel written in the Gothic style.

(3) تعریف: (l.c.) a type of printing or calligraphy characterized by its heavy, ornate style.

واژه gothic در جمله های نمونه

1. gothic architecture
معماری سبک گوتیک

2. a gothic cathedral
کلیسای بزرگ به سبک گوتیک

3. The great Gothic cathedral dominates the city.
[ترجمه ترگمان]کلیسای جامع گوتیکی بر شهر تسلط دارد
[ترجمه گوگل]کلیسای جامع گوتیک بر شهر حکومت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Gothic people who overwhelmed the Roman Empire migrated from the East.
[ترجمه ترگمان]The که امپراطوری روم را از پا در آوردند از شرق مهاجرت کردند
[ترجمه گوگل]مردم گوتی که امپراطوری روم را غرق می کردند، از شرق می رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Gothic churches are full of devils and grotesque figures.
[ترجمه ترگمان]کلیساهای گوتیکی پر از شیاطین و چهره‌های عجیب و غریب هستند
[ترجمه گوگل]کلیساهای گوتیک پر از شیاطین و شخصیت های غریب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The church's 120 foot gothic spire was paid for by public subscription in 193
...

مترادف gothic

سبک معماری گوتیک (اسم)
gothic
زبان گوتیک (اسم)
gothic
حروف سیاه قلمالمانی (اسم)
gothic
وحشی (صفت)
gross , unshaped , unshapen , anthropophagous , wild , savage , ferocious , barbaric , brutal , saracen , barbarous , feral , gothic , uncivil , undaunted , ferae naturae , ferine , hare-brained , uncivilized , rambunctious , ungovernable , manlike , ruttish , truculent , wilding
بربری (صفت)
barbaric , gothic
وهمی (صفت)
imaginary , unrealistic , unreal , bizarre , gothic , illusory , uncanny , illusive , ideational , vagarious
گوتیک (صفت)
gothic

معنی عبارات مرتبط با gothic به فارسی

تاق ضربی نوکدار، تاق نوک تیز، تاق گوتیک، تاق تیزه دار، طاق مخروطی، طاق نوک تیز

معنی gothic در دیکشنری تخصصی

gothic
[عمران و معماری] گنبدی
[عمران و معماری] قوس گوتیک - قوس نوک تیز

معنی کلمه gothic به انگلیسی

gothic
• of or pertaining to the goths or their language; of or pertaining to a style of medieval architecture characterized by pointed arches and vaulting; of or pertaining to the artistic style of medieval northern europe; medieval; barbaric
• artistic style of medieval northern europe (including architecture, painting, music, etc.); extinct germanic language of the goths
• a building such as a cathedral that is gothic has a style of architecture that is distinguished by tall pillars, high vaulted ceilings, and pointed arches.
• gothic is used to describe stories in which strange, mysterious adventures happen in dark and lonely places such as the ruins of a castle.
• gothic is a style of printing or writing in which the letters are very ornate, and which is used especially in things such as signs or book titles.
gothic style
• style of architecture (used in churches and palaces) which was developed in western europe during the middle ages
gothic type
• ornate type of print
american gothic
• realistic and hard-edged painting style associated with american painter grant wood; famous painting by grant wood

gothic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gothic
کلمه : gothic
املای فارسی : گوثیک
اشتباه تایپی : لخفاهز
عکس gothic : در گوگل

آیا معنی gothic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )