برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1432 100 1

got

/ˈɡɑːt/ /ɡɒt/

زمان گذشته و اسم مفعول فعل get (رجوع شود به: gotten)، زمان گذشته فعل get

بررسی کلمه got

( verb )
• : تعریف: past tense and a past participle of get.

واژه got در جمله های نمونه

1. arianne got through her final examinations
آرین امتحانات نهایی خود را گذراند.

2. he got a "d" in history
او در تاریخ ((د)) گرفت.

3. he got a c in history
او در تاریخ جیم گرفت.

4. he got a good beating
(یک) کتک حسابی خورد.

5. he got a good seat
صندلی خوبی گیر آورد.

6. he got a mark of 20 in history
او در تاریخ نمره‌ی 20 گرفت.

7. he got a nice legacy from his uncle
او از عمویش ارث خوبی به‌دست آورد.

8. he got a raise
اضافه حقوق گرفت.

9. he got an "a" in composition
او در انشا بیست گرفت.

10. he got car-sick and heaved
در اتومبیل حالش به هم خورد و بالا آورد.

11. he got caught in the meshes of the big city
او در دام شهر بزرگ گرفتار شد.

12. he got chewed out for being late
به خاطر دیر آمدن مورد موآخذه قرار گرفت.

13. he got close but funked touching the snake
او نزدیک شد ولی از دست زدن به مار چندشش شد.

14. he got closer to th ...

معنی عبارات مرتبط با got به فارسی

مایه تیله چقد داری

معنی کلمه got به انگلیسی

got
• got is the past tense and past participle of get.
• you can use have got instead of the more formal `have' when talking about possessing things: see have.
• you can use have got to instead of the more formal `have to' or `must' when talking about something that must be done.
got a bad reputation
• considered to have a wicked character
got a black eye
• skin around the eye was bruised
got a negative answer
• was told "no", received a contrary reply; received an antagonistic reply
got a receipt
• received a receipt
got a slap in the face
• was hurt deeply by another
got a traffic ticket
• received a fine for a traffic violation
got all excited
• became emotional, was enthusiastic, became agitated, became aroused
got an electric shock
• received an electric shock
got an extension
• received a postponement, received a delay, got a deferment
got an invitation
• received an invitation, was invited to attend an affair
got angry
• became annoyed, became mad
got away with it
• came out clean, came out unpunished and/or uncaught
got away with murder
• did something objectionable but was not punished
got bonuses
• received something in addition to what is normally due, received premiums, received perks
got carried away
...

got را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
به دست آوردن
Negar
ب معنای فهمیدن هم میشه .
به طور مثال :
i got it یعنی فهمیدم که چی میگی همیشه به معنی بدست اوردن نیست .
Negar
در بعضی موارد هم i got it به معانی دیگه ای هم هست .
مثال :
این کارو به من بپسارید .
خودم این کار رو انجام میدم .
من درک میکنم .
من درستش میکنم .
یا خودمونی تر 😆 اون با من 😉😂 .
Amir
به معنای داشتن نیز میباشد و در آمریکا از این کلمه استفاده میشود.برای مثال:we got phones
kowsar
بدست آورد
Hadis
داشتن
بهزاد
Got into the train
به قطار رفتن..به قطار رفت
به معنی* رفت *هم میشه
Ksun Mirzaee
فعل get دارای پانزده معنی میباشد

رفتن
I got school yesterday
رفتن و آوردن
Get me that book
رسیدن
What time do u usually get home
گرفتن
I got some books
دریافت کردن
I got the message
خریدن
She got a new black scarf
فهمیدن
I got it
شدن
He got a physician
داشتن
She's got blonde hair
زدن(گرفتن)
A boy threw a stone at me but he didn't get me
مبتلا شدن
I got really bad headache
غذا درست کردن
I got breakfast for myself
وقت انجام کاری را داشتن
Do u get to try new computer
اقدام به انجام کاری کردن
We'd better get going if we don't want to be late
در جملات مجهول بجای be میاید
The room was cleaned
The room got cleaned

Pouya
به دست آوردن
Reza
I got mixed up
همه چیزو قاطی کردم
پرنسا راد
رساندن

گرفتن

دريافت كردن
بهزاد
باید
You have got to see this
باید اینو ببینی
مهیار
دریافت
دکتر سعیدی
مجبور کردن
صبا راد
?Hey! You got a minute
هی!میشه یک دقیقه وقتتو بگیرم؟
N.Z.M
معنی کلمه میشه گرفت یا گذشته get
مخفف گیم اف ترونز Game Of Throns
مجتبی م
got it
get it
get that for you...
و غیره جاهایی میشه واسه کسی کاری انجام دادان،پرداخت کردن،حساب کردن،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی got
کلمه : got
املای فارسی : گفت
اشتباه تایپی : لخف
عکس got : در گوگل

آیا معنی got مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )