برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1429 100 1

good time

واژه good time در جمله های نمونه

1. We were having such a good time that we decided to prolong our stay by another week.
[ترجمه ترگمان]ما چنین زمان خوبی داشتیم که تصمیم گرفتیم مدت اقامت خود را تا یک هفته دیگر تمدید کنیم
[ترجمه گوگل]ما وقت خوبی داشتیم که تصمیم گرفتیم هفته ی دیگر را طولانی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Did you have a good time at the party?
[ترجمه ترگمان]تو مهمونی وقت خوبی داشتی؟
[ترجمه گوگل]آیا زمان خوبی در مهمانی دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. November is a good time to hunt deer.
[ترجمه ترگمان]نوامبر زمان خوبی برای شکار گوزن است
[ترجمه گوگل]نوامبر یک زمان خوب به شکار گوزن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Did you have a good time?
[ترجمه ترگمان]خوش گذشت؟
[ترجمه گوگل]خوش گذشت؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. N ...

معنی عبارات مرتبط با good time به فارسی

1- در موقع مناسب 2- به سرعت، زود

معنی کلمه good time به انگلیسی

good time
• fun, amusement, entertainment
all in good time
• everything at a suitable time
gave him a good time
• provided him with an enjoyable time, entertained or amused him
had a good time
• had fun, was entertained
have a good time
• enjoy yourself!; have a pleasant time, have fun, enjoy
in good time
• at the right time
keep good time
• be exact (especially of a watch or clock)

good time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
به موقع
E-T
وقت بخیر
y
زمان خوب،وقت خوب
Farshad100
خوش گذشتن
توحيد
هوالعلیم

Good Time : وقت بخیر ؛ زمان بر وفقِ مراد...
mmm
خوش گذراندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی good time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )