برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

good humor


سرحال بودن، اهل مزاح بودن، مزاح، شوخ و شنگی، خوش مشربی

بررسی کلمه good humor

اسم ( noun )
• : تعریف: a pleasant, cheerful, amiable mood.
متضاد: fury, ill humor
مشابه: camaraderie

واژه good humor در جمله های نمونه

1. Rarely is such good humor combined with such original design in audio.
[ترجمه ترگمان]به ندرت این طنز خوب با چنین طراحی اصلی در صوت ترکیب می‌شود
[ترجمه گوگل]به ندرت چنین طنز خوب با طراحی اصلی در صوتی همراه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was a man of high good humor, well-pressed double-breasted suits, manicured nails, and glossily polished shoes.
[ترجمه ترگمان]مرد شوخ‌طبع و خوش قلبی، ناخن‌های double و کفش‌های واکس خورده بود
[ترجمه گوگل]او مردی با شوخ طبعی عالی بود، لباس های دوشیزه به خوبی فشرده، ناخن های مانیکور، و کفش های براق و جلا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He brought a combative good humor to his dealings with the archdiocese.
[ترجمه ترگمان]او در معاملات خود با خانواده archdiocese بسیار شوخی می‌کرد
[ترجمه گوگل]او با روحیه اسقف اعظم روحیه خوبی را به همراه آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That man is known for his good humor.
[ترجمه ترگمان]این مرد برای خلق و خوی خوبش شناخته شده‌است
[ترجمه گوگل] ...

good humor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

masoomeh
in good mood =روحیه خوب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی good humor

کلمه : good humor
املای فارسی : گود هیومر
اشتباه تایپی : لخخی اعئخق
عکس good humor : در گوگل

آیا معنی good humor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )