برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

good deed

معنی کلمه good deed به انگلیسی

good deed
• kind act, nice deed, favor

good deed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrab
کردار نیک
Mp
عمل صالح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی good deed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )