برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

good bye

/ˈɡʊdˈbaɪ/ /ɡʊdbaɪ/

by good خدا حافظ، بدرود، وداع

بررسی کلمه good bye

حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: used to signify or acknowledge a departure or the end of a telephone call.
مترادف: bye-bye, farewell, so long
مشابه: adieu, adios, aloha, au revoir, auf Wiedersehen, ciao, Godspeed, good afternoon, good day, good evening, good morning, good night, sayonara

- She left without even saying "good-bye."
[ترجمه فاطمه] او بدون گفتن خداحافظی اینجا را ترک کرد
|
[ترجمه ترگمان] او حتی بدون گفتن \"خداحافظ\" رفت
[ترجمه گوگل] او حتی بدون گفتن 'خداحافظ' چپ نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
حالات: good--byes, good--bys, good-byes
• : تعریف: an expression of farewell.
مترادف: farewell
مشابه: adieu, leave-taking

- They said their good-byes and left for the station.
[ترجمه ترگمان] خداحافظی کردند و رفتند به ایستگاه
[ترجمه گوگل] آنها گفتند که خوب است و به ایستگاه رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با good bye به فارسی

خداحافظ، خدا نگهدار (این عبارت در تمام ساعات روز قابل کاربرد است) (goodby و good-by هم می نویسند)

good bye را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahsa
به وقت خداحافظی
سکوت
خدا حافظ
Faezeh
گودبای
A.H
خداحافظ(کاربرد رسمی دارد)
دینا
به وقت خدا حافظی
طهورا
گود بای معنی خدا نگه دار و خدا حافظ
Hadia
پاپ حافظ شما
اری
خدافظ
Ma
خداحافظی ،خداحافظ ،خدانگهدار ،بای بای


تلفظ: گود بای
***************
گود بای یعنی خداحافظ
A.Y
خداحافظ
خدانگهدار
فاطمه
او بدون خداحافظی اینجا را ترک کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی good bye

کلمه : good bye
املای فارسی : گود بای
اشتباه تایپی : لخخی ذغث
عکس good bye : در گوگل

آیا معنی good bye مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )