برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1467 100 1

goner

/ˈɡɑːnər/ /ˈɡɒnə/

معنی: مردنی، رفتنی
معانی دیگر: از دست رفته

بررسی کلمه goner

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) someone or something that is lost, ruined, doomed, or dead.

واژه goner در جمله های نمونه

1. this company is a goner
کار این شرکت تمام است.

2. this patient is a goner
این مریض مردنی است.

3. We were frantic. We thought you were a goner.
[ترجمه ترگمان]ما دیوانه شده بودیم ما فکر می‌کردیم تو دیگه رفتنی ام
[ترجمه گوگل]ما کینه توز بودیم ما فکر می کردیم که شما یک جادوگر بودید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I thought I was a goner when I saw that car heading towards me.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کردم وقتی دیدم اون ماشین داره به سمت من میاد دیگه کارم تمومه
[ترجمه گوگل]من فکر کردم زمانی که من دیدم که ماشین به سمت من نشسته بود، عجیب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It was past it, a goner, way past its sell-by date.
[ترجمه ترگمان]گذشته از آن، گذشته از آن، گذشته بود، گذشته از فروش آن، با تاریخ
[ترجمه گوگل]گذشته از زمان فروش آن، گذشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. With the old man goner the Family power is cut at least in halt.
...

مترادف goner

مردنی (اسم)
goner
رفتنی (اسم)
goner

معنی کلمه goner به انگلیسی

goner
• person or thing thought to be dead or doomed
• if you say that someone is a goner, you mean that they are about to die, or in such danger that nobody can save them; an informal, old-fashioned word.

goner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهروز مددی
یک اصطلاح است که بیشتر مواقعی بکار می رود که شخصی کاری خطا و نادرست انجام داده و باعث عصبانیت دیگری شده.
I'm a goner = کارم تمومه، دیگه فاتحم خوندست.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی goner
کلمه : goner
املای فارسی : گنر
اشتباه تایپی : لخدثق
عکس goner : در گوگل

آیا معنی goner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران