برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

goldfish

/ˈɡoʊldfɪʃ/ /ˈɡəʊldfɪʃ/

معنی: ماهی قرمز، ماهی طلایی
معانی دیگر: (جانور شناسی) ماهی طلایی، ماهی قرمز (carassius auratus - کوچک و آب شیرین زی بوده و در حوض و دریاچه و جام شیشه ای و غیره نگهداری می شود)

بررسی کلمه goldfish

اسم ( noun )
حالات: goldfish, goldfishes
• : تعریف: a small, usu. orange or yellow freshwater fish bred in numerous varieties and often kept in ponds or aquariums.

واژه goldfish در جمله های نمونه

1. The advert featured a dolphin swimming around a goldfish bowl.
[ترجمه ترگمان]این تبلیغ نشان داد که دلفین در یک کاسه ماهی در حال شنا کردن است
[ترجمه گوگل]در این آگهی یک شنا دلفین در اطراف کاسه ماهی قرمز یافت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Popstars have to live their life in a goldfish bowl.
[ترجمه ترگمان]Popstars باید زندگی خود را در یک ظرف ماهی آزاد زندگی کنند
[ترجمه گوگل]Popstars باید زندگی خود را در یک کاسه طلایی ماهی زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Goldfish were swimming lazily in a group just under the surface.
[ترجمه ترگمان]Goldfish در یک گروه درست زیر سطح شنا می‌کردند
[ترجمه گوگل]ماهی قرمز در یک گروه فقط زیر سطحی در حال شنا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Goldfish are particularly prone to predation by cats and birds such as herons.
[ترجمه ترگمان]گربه‌ها به ویژه مستعد شکار توسط گربه‌ها و پرندگانی مثل حواصیل هستند
[ترجمه گوگل]ماهیهای دریایی به خصوص گربه ها و پرندگان مانند قهرمانان مستعد ابت ...

مترادف goldfish

ماهی قرمز (اسم)
goldfish
ماهی طلایی (اسم)
goldfish

معنی کلمه goldfish به انگلیسی

goldfish
• small yellow or orange fish native to china (commonly kept in aquariums and fishponds)
• a goldfish is a small orange-coloured fish which people keep in ponds or bowls.

goldfish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح):‌ goldfish bowl
یک مکان یا وضعیت فاقد حریم خصوصی (اشاره به ماهی درون تنگ که از اطراف دیده می شود)

https://idioms.thefreedictionary.com/goldfish

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی goldfish
کلمه : goldfish
املای فارسی : گلدفیش
اشتباه تایپی : لخمیبهسا
عکس goldfish : در گوگل

آیا معنی goldfish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )