برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

golden jubilee

واژه golden jubilee در جمله های نمونه

1. The Chinese people celebrated the golden jubilee of the founding of their People's Republic on October 1st,199
[ترجمه ترگمان]مردم چین در اول اکتبر ۱۹۹ قانون طلایی تاسیس جمهوری خلق را جشن گرفتند
[ترجمه گوگل]مردم چین در تاریخ 1 اکتبر 199، جشن سالگرد تاسیس جمهوری خلق را جشن گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The company is celebrating its golden jubilee.
[ترجمه ترگمان]این شرکت جشن سالگرد طلایی خود را جشن می‌گیرد
[ترجمه گوگل]شرکت جشن طلایی خود را جشن می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The local hospital will be celebrating its golden jubilee on Thursday.
[ترجمه ترگمان]بیمارستان محلی روز پنج شنبه جشن سالگرد طلایی خود را جشن خواهد گرفت
[ترجمه گوگل]بیمارستان محلی روز پنج شنبه جشن طلایی خود را جشن می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My parents are celebrating their golden jubilee.
[ترجمه ترگمان]پدر و مادرم جشن سالگرد طلایی خود را جشن می‌گیرند
[ترجمه گوگل]پدر و مادر من جشن تولدت را جشن ...

معنی کلمه golden jubilee به انگلیسی

golden jubilee
• fifty year anniversary
• a golden jubilee is the 50th anniversary of an important or special event.

golden jubilee را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامران بهمنی
جشن پنجاهمین سالگرد مشهور به سالگرد طلایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی golden jubilee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )